életkép
Szürkemarha
A magyar szürke (Bos primigenius taurus hungaricus)valódi hungarikum, Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállat. 1960-as években érte el a fajta létszáma a mélypontot, azóta szerencsére emelkedik.A magyar szürkemarha hazánk őshonos fajtája nálunk alakult ki legnemesebb típusa. Az ősei nagyszámban éltek az Uráltól az Atlanti - óceánig. A magyar szürke- marha festői szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével a magyar Alföld világszerte nyilvántartott jellegzetességeihez tartozik. A következőkben bemutatjuk a fajta jellegzetességeit.

A magyar szürke (Bos primigenius taurus hungaricus) valódi hungarikum, Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállat. 1960-as években érte el a fajta létszáma a mélypontot, azóta szerencsére emelkedik.

Alapvető jellemzői

 • A tehenek súlya 550-600 kg, a bikáké 700-900 kg

 • Izomzata szívós és erős

 • Színe kortól függően változik.

  • A borjak pirók (mogyoró) színűek, majd 6-8 hónapos korukra már teljesen szürkékké válnak.

  • A kifejlett állat az ezüst szürkétől a sötét daruszínig terjedő színárnyalatban fordul elő.

  • A bikák 3-4 éves korára kialakul az ún. kormos szín: nyakuk, első lábuk elülső része, válluk egy része, marjuk, mellkasuk, hasuk oldala és alja feketével színezett, vagy teljesen fekete, szemük körül sötét karika, ókula van.

Szomor Dezső - Szürkemarha

Tartása, élelmezése 

Az állatokat ridegen tartják, azaz hagyományosan április 24-én, Szent György napján hajtják ki, és az első hóig kint maradnak. Ez alatt az idő alatt nem kapnak abrakot, vagy más kiegészítést. Télen szénát, kukoricaszárat és takarmányszalmát esznek. A csak természetes növényi táplálékot fogyasztó és ez által garantáltan BSE-mentes marha húsa a Nyugat-Európában megjelent kergemarhakór miatt mára jelentősen felértékelődött.

Története

A XIII-XVIII. század között a legkiválóbb hústermelő volt Közép-Európában. Külföldi kivitele már a középkorban is jelentős volt, évente kb. 100.000 példányt hajtottak lábon külföldi piacokra. Kereskedelmi értékén kívül is jelentős szerepet játszott a mindennapi életben.

 • Csontjából enyvet főztek,

 • Marhafaggyúból készült gyertyával világítottak,

 • Bőréből ruhadarabokat, bocskort, tarisznyát, ostort,

 • Szarvából pedig pásztorkürtöt, orvosságos edényt, sótartót készítettek.

 Szomor Dezső - szürkemarha

A mezőgazdaságban bekövetkezett változások miatt azonban a szürkemarha nagyarányú kereskedelme megszűnt és az állomány fokozatosan csökkent. Sokáig használták igavonóként, de a mezőgazdaság gépesítése miatt már erre sem volt szükség, ezért sok gulyát felszámoltak. A II. világháborút követően megszüntették a tenyésztést, mert az akkori vezetés úgy gondolta, hogy a magyar szürke nem veheti fel a versenyt a modern fajtákkal. Ezért a '60-as évekre az állomány létszáma vészesen megfogyatkozott és néhány háztájiban tartott egyeden kívül csak három állami gazdaságnak volt gulyája, összességében 200 tehénnel és 6 bikával. 

Ma eredetiségének megtartására ügyelnek gondosan, amit az Európai Bizottság 2011. december 9-i oltalom alá helyezésével is segít. Ez valamennyi EU-s fogyasztó számára jelzi, hogy a termék sajátos jellege annak földrajzi származásából fakad, így a fogyasztók körében is nagyobb bizalmat élvez, valamint a névbitorlókkal szemben is védelmet biztosít, hiszen a bejegyzett elnevezést más uniós ország nem használhatja, s a magyar terméket beazonosíthatóvá és a köztudatban is megkülönböztethetővé teszi. Így rajtunk kívül már egész Európában büszkék a szürkemarhánkra.

Ennek velejárójaként a hamisítása is megkezdődött, ezért a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete kidolgozta a 2003 óta működő eredetigazolási és terméktanúsító rendszerét, ami kizárólag olyan húsra, illetve termékre kerülhet fel, amely bizonyíthatóan Magyar Szürkemarha fajtájú állatból származik, és a Tanúsító Testület igazolja azt. A Ta­nú­sí­tó Tes­tü­let a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba kerülő ter­mé­ke­ket szú­ró­pró­ba­sze­rű­en DNS-vizs­gá­lat­tal is el­len­őr­zi. Az állatállomány létszáma nálunk 2500 körül változik.

Jelentősége ismét emelkedő, a haszonállatként tartása mellett az egész országban elterjedt a turisztikai szempontok miatti tartása. E miatt nagyon nehéz megítélni a jelenlegi állomány létszámát, a génállományt fenntartó tenyészetek mellett pár ezres állományt lehet találni az országban különböző magán és kisgazdaságokban.

 

DÍJAINK, ELISMERÉSEINK

Magyar Konyha Termelői Díj - 2014

ÖN IS MEGÉHEZETT?

Termékeink
országszerte
elérhetők
viszonteladóinknál

ELÉRHETŐSÉGEINK

Szomor Húsüzem
2344 Dömsöd, Tassi út 57.
E-mail: szomor.hus@gmail.com
Telefon: +36/24-438-008
Fax: +36/24-438-008